/ AKTRİSALAR / Şəfəq Əliyeva

Şəfəq Əliyeva

 

          

 

          

 

 

Filmoqrafiya:

 

Anlamaq istəyirəm (film, 1980)

Gəl qohum olaq (film, 2001)

Cavanşir (film, 2002)

Dənizin prelüdiyası (film, 2003)

Kitabi Dədə Qorqud. Basat və Təpəgöz (film, 2003)

Ümid işığı (film, 2014)

Könül mahnıları (film, 2016)

Zamanla yaşayan sənətkar (film, 2016)

 

Televiziya filmləri:

 

Sirr (serial, 2012)

Son hədd (serial, 2013)

Sənə inanıram (serial, 2013)

İmtahan (serial, 2017)